Regulamin                                                                            INFOLINIA czynna w godzianch 7:00-23:00 : tel. (503)356-488, (32)284-59-85

Kreator Wgrywania Zdjęć

Regulamin sklepu

             Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zamawiania i sprzedaży obrazów wykonanych na płótnie naciągnięte na drewnianej ramie przez firmę: galeria-malarstwa z siedziba w Świerklańcu , ul. Radzionkowska 36, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Świerklańcu zwaną dalej sprzedawcą.

1. Serwis skierowany jest dla branży fotograficznej, pamiątkarskiej i tzw. dalszej odsprzedaży NIE jest ofertą dla klientów końcowych ( detalicznych ).

2. Zamawianie odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym .

3. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie sprzedającego, formularza  zamówienia wraz z narzędziem do przesłania i kadrowania zdjęcia.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Kupującego oraz  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.

6. Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową i z chwilą otrzymania maila przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Galeria na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczną.

7. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zamowione przez Kupującego obrazy w terminie najczęściej nie przekraczającym 24 godzin roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego strony zgodnie ustaliły. Proszę uwzględnić , że nie pracujemy w soboty, niedziele i święta.

8. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

9. Ceny oferowanych obrazów zależą od ich wielkości.

Jesteśmy w stanie zaproponować bardzo atrakcyjne ceny i najwyższą jakość.

Na Państwa życzenie przesyłamy darmową próbkę handlową, która  ma produkt przedstawić oraz ułatwić Państwu prezentację FOTOOBRAZU Państwa klientom.

Ceny i wymiary FotoObrazów ( Wszystkie ceny brutto zawierają 23% VAT ) :

      

Ostatnia aktualizacja cennika - styczeń 2018 r.

Poprzednia aktualizacja cennika - listopad 2016 r.

Do uzyskania w/w cen nie obowiązują minimalne ilości co oznacza , że  mogą Państwo zamawiać nawet 1 szt.

10. Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia przesyłki w wysokości:

         na terytorium Polski - 20 zł ( pobranie + 7 zł )

         do krajów Europy będących członkiem Unii Europejskiej - 79 zł ( brak możliwości wysłania za pobraniem )

11. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności tj. przelew na konto bankowe sprzedającego lub za tzw. pobraniem kurierowi DPD dostarczającemu przesyłkę

12. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Odbiór przesłanego towaru, bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie traktowane jako akceptacja stanu towaru oraz zawartości przesyłki.

13. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne jakim jest strona WWW oraz używany przez Państwa program graficzny może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW lub wyświetlanycm w Państwa programie graficznym i otrzymanym obrazem.

14. Sprzedający nie zmiana jakości otrzymanych zdjęć oraz nie wpływa w żaden sposób na otrzymane pliki ze zdjęciami. Niska jakość otrzymanych zdjęć nie może być podstawą do składania reklamacji.

15. Ewentualne reklamacje jakościowe dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres info@FotoKreator.com.pl.

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria sprzętu, awaria systemu informatycznego, powódź, strajki, zamkniecie granic, itp.).

17. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej,  a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

18. Link do pobrania używanego przez nas profilu kolorystycznego : http://fotokreator.com.pl/css/ICC_Profil.Icc

 

Ta strona używa cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
e-mail : info@FotoKreator.com.pl